az

s. ve zf. 少, 少的: Bu gün işimiz az. 今天我们事不多。Cam az açar mısınız? 您能把玻璃窗稍微打开一点吗?
is. 少: Her çok, azdan olur. 成́ 积少成多, 集腋成裘。
◇ \az \az 1) 慢慢地 2) 一点儿一点地 \az buçuk 一点儿: Motordan az buçuk ben de anlarım. 对摩托车我也略懂一二。Senin az buçuk edebiyatçılığın da var. 你还略有一些文学家的气质。\az bulmak 认为太小, 认为不足 \az bulunmak 难得, 少见: Senin gibi kara gün dostu az bulunur; bu zor durumda yardımıma koştun. 像你这样的患难之交真难得, 在这种困难的情况下来帮我。\az buz olmak 相当多, 不象想象的那样少: Sivrisinek öyle az buz değil. 蚊子竟然这么多。\az çok 一些, 一部分: Biz de az çok pala sürttük. 我们也多少尽了点力。Soğuk her cisimde az çok inkıbaza sebep olur. 寒冷会造成任何物体或多或少地体积缩小。\az da olsun 尽管不多, 虽说不多 \az daha 几乎, 差一点儿: Az daha havuza düşecekti. 他差一点儿掉到水池子里。Kadın o kadar kan kaybetmiş ki az daha ölecekmiş. 女人失血过多, 险些丧生。\az değil 看起来不是这样: Sen de az değilsin, muziplikte ona taş çıkartırsın. 你看起来也不是这样, 可是调皮起来比他有过之而不及。\az gelmek 不足以: Bu damın akıntısı az gelmiş. 这个屋顶的坡度似乎不够。Cebindeki para bir palto almağa az geldi. 他口袋里的钱不够买一件大衣。Bu kalabalığa göre bu yemek az gelecek. 人这么多, 这点儿饭太少了。\az gitmiş, uz gitmiş 走啊走: Eşek böylece az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. 这头驴就这样深一脚浅一脚地走啊走。\az görmek 认为太少, 认为不够, 嫌少: Dolandırıcılığın çok ustaca yöntemleri, gerçekten pek az görülür. 骗术之巧者, 愈出愈奇。\az görülür bir şey 罕见之物, 稀罕之物, 难得之物 \az günün adamı olmamak 阅历深, 见多识广 \az kalmak 几乎, 差不多, 差一点儿: Az kaldı düşüyordu. 他差一点摔倒。Az kalsın boğulacaktı. 他几乎就要淹死了。Gemi az kalmış batacakmış. 船几乎就要沉没了。Çocuğunun yaptığı tehlikeli işleri duyunca, az kalsın üzüntüsünden Esen hanımın yüreğine iniyordu. 一听说她的孩子干的险事, 艾森太太差点儿没吓死。\az sonra 不一会儿, 稍后: Yol yorgunu oldukları için az sonra da hepsi uykuya dalmış. 由于旅途劳累, 不一会儿, 他们都睡着了。\az zaman sonra 很快(就), 不久(就), 过了一会(就) \aza çoğa bakmamak 不计多少, 知是 \azı çoğa saymak (或 tutmak) 认为礼轻情意重
◆ Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. 积少才能成多; 不能一口吃掉一个胖子; 不积细流无以成江海。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.